Vår service

Vi gör det lätt för er att expandera er arbetskraft utan bördan av rättsliga, beskattnings, eller HR relaterade uppgifter.

Arbetskraft vid rätt tillfälle och under specifika perioder

 • Sänkt arbetskrafts kostnad
 • Snabb tillgång till arbetskraft
 • Kort eller lång tids kontrakt

Personaladministration

 • Vi tar hand om lön, förmåner, skatt och bokföring
 • Färre administrativa ansvar
 • Spendera mindre tid på personalhantering

Marknadsundersökning

 • Våra anställda fyller kraven av traditionella och okonventionella arbetsmiljöer

Tidsenlig personal träning och evaluering

 • Placerad personal har erfarenheten och de kunskaper som behövs för att lyckas med uppdragen
 • Noggrant utvald personal gör det möjligt att endast anställa beprövade och erfarna specialister

Bli en av våra partners

Det är lätt, snabbt och effektivt och tar bara ett fåtal steg:

 • Ge oss en arbetsbeskrivning
 • Vi intervjuar och noggrant väljer kandidaterna
 • Sign an agreement contract• Skriv på ett kontrakt
 • Få den talang och kompetens ni behöver för att förstärka ert team och för att uppnå företagets mål.

 

Om ni behöver mer information, kontakta oss gärna. Vi ser fram emot att ge er tillgång till arbetskraft med hög kompetens för att fylla era behov.