Elektriker

Kvalificerade och certifierad elektriker med arbetserfarenhet, sökes efter jobb inom Sverige.
Arbetsbeskrivning: installation av elektronik inom privata och kommersiella byggnader.

Kvalificerade och certifierad elektriker med arbetserfarenhet, sökes efter jobb inom Sverige.
Arbetsbeskrivning: installation av elektronik inom privata och kommersiella byggnader.

Byggnadsarbetare

Kvalificerade byggnadsarbetare, med arbetserfarenhet, sökes efter jobb inom Sverige. Arbetsbeskrivning: rivning och konstruktion av privata och kommersiella byggnader.

Kvalificerade byggnadsarbetare, med arbetserfarenhet, sökes efter jobb inom Sverige.
Arbetsbeskrivning: rivning och konstruktion av privata och kommersiella byggnader.