Bemanning

Vad är bemanning?

Bemanning är en effektiv lösning för personaladministration. När du bestämde dig för att starta ett företag så tänkte du antagligen dig att du skulle bli framgångsrik genom att göra det du älskar, inte genom att hantera löner, förmåner, HR-relaterade problem och riskhantering. Många företagetsägare som föredrar att inte hantera dessa saker vänder sig till bemanningsföretag.

Varför är bemanning den rätta lösningen för er?

Bemanningsföretag tar hand om dessa ansvar som företaget normaltvis tar hand om så att företaget kan lägga sin fokus på företaget. Bemanningsföretag kan hjälpa ditt företag att bli mer lönsam och konkurrenskraftig. Det ger företaget möjligheten att flexibelt förändra sin mängd av arbetskraft. Det har bevisat sig vara en effektiv lösning för både stora och små företag.

Anledningar till att bemanna sitt företag

Sänk administrationskostnader

Utgifter som normaltvis associeras med personaladministration vid egen anställning av anställda tas hand om av bemanningsföretaget. Genom att använda sig av ett bemanningsföretag slipper man dessa utgifter och det gör bemanning till ett kosteffektivt alternativ.

Prova på personal

Om ni hyr personal så kan det vara ett bra sätt att prova på dom som anställda. Om ni sedan är nöjd med personalens prestation så kan ni erbjuda dom anställning på ert företag. Om istället en uppdragstagares prestation inte fyller era krav så kan ni avsluta kontraktet utan att oroa er för avskedande, avgångsvederlag eller arbetslöshetsersättning.

Öka eller behåll företagets produktivitet

Företagsägare kan använda bemanning som kort tids eller lång tids resurs för att hjälpa till med arbetsmängden, för att öka arbetskraften på ett tidskänsligt projekt eller för att ersätta anställda och så vidare. Effekterna på produktivitet är mer än värt investeringen, dessutom slipper företagsägarna lägga tid på dom administrativa uppgifterna som associeras till anställningar.

Utveckling och evaluering av anställda

Bemanningsföretag tar hand om och granskar deras anställdas prestation genom regelbundna granskningar. De anställda ni hyr föreses även med utbildning när det behövs.

Mindre ansvar

När ni hyr personal betyder det att bemanningsföretaget är den officiella arbetsgivaren. Bemanningsföretaget tar ansvaret som hänger ihop med att vara arbetsgivare.

Minskade risker

De anställda på bemanningsföretag går genom en noggrann urvalsprocess där vi väljer anställda med stark bakgrund och bevisade kunskaper. Detta tillåter er att endast hyra beprövade erfarna specialister för ert uppdrag. I de sällsynta fall då man har problem med inhyrd personal kan bemanningsföretaget lätt ersätta den med annan personal av samma kvalitet.